ING. JIŘÍ OBOZNENKO

Autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby

Zabývám se projektováním pozemních komunikací.
Pro zpracované projekty zajišťujeme příslušnou inženýrskou činnost.

Kdo jsem?

Ing. Jiří Oboznenko

* 9.12.1984
Autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby

Vzdělání:
1998 – 2004 Gymnázium Petra Bezruče F-M
2004 – 2011 Vysoké učení technické v Brně
specializace Dopravní stavby
2015 Autorizace v oboru dopravních staveb

Pracovní zkušenosti:
2007 – 2008 Kovoprojekta Brno a. s.
2009 – 2011 Rybák – projektování staveb, spol. s r.o.
2011 – 2017 PONTIKA s.r.o.

Co dělám?

Projektová činnost ve výstavbě – dopravní stavby
(TST, DOS, DUR, DSP, PDPS, RDS, atd.)
Inženýrská činnost
Autorský a technický dozor
Rozpočty v třídníku OTSKP-SPK, ÚRS
Projektová činnost ve výstavbě – externě
  • lávky, mosty, zdi
  • inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, sdělovací kabely, veřejné osvětlení, atd.)
  • dendrologické průzkumy
  • sadovnické úpravy

Výběr referenčních staveb

– Karlovy Vary, cyklostezka Ohře – úsek Doubský most – Tašovice – Svatošská ulice (St. m. Karlovy Vary, PDPS)
– Cyklostezka podél Ohře, od Kauflandu po Interspar (St. m. Karlovy Vary, PDPS)
– Most přes trať, Ohři a průtah I/6 v Charkovské ulici v Karlových Varech (St. m. Karlovy Vary, TST)
– R6 MÚK Chlumeček – státní hranice (Ředitelství silnic a dálnic ČR, TST)
– Silnice I/25 průtah Jáchymov – II. etapa (Ředitelství silnic a dálnic ČR, PDPS)
– III/220 6 Modernizace silnice – průtah Děpoltovice (KSUS Karlovarského kraje, p. o., PDPS)
– II/193 A II/205 rekonstrukce křižovatky Žlutice (KSUS Karlovarského kraje, p. o., PDPS)
– Rekonstrukce mostu v km 48,927 trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary (SŽDC s.o.)
– Úz. studie přeložky silnice II. tř. č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové (Karlovarský kraj, TST)
– Revitalizace historického jádra města Jáchymov, střední část – 3. etapa (město Jáchymov, PDPS)
– Rekonstrukce LC Trojanova (Lesy České republiky s.p., PDPS)

Napište nám

Kontakty

Ing. Jiří Oboznenko

sídlo:
nábřeží Jana Palacha 1024/26
360 01 Karlovy Vary

kancelář:
Smetanova 501/7
360 17 Karlovy Vary – Stará Role

+420 774 435 275
IČO: 01978918

Online

www.oboz.cz
projekce@oboz.cz